Onze blogs

Hier delen we onze kennis op het gebied van MOOCs en SPOCs

BLOG 11: SPOC biedt vele kansen voor Onderwijsinstellingen en het Bedrijfsleven – Deel 1 van 2

Inmiddels kennen we het acroniem MOOC: Massive Open Online Course. Een variant die steeds vaker opduikt is SPOC: Small Private Online Course. Het voornaamste verschil is dat een SPOC een besloten omgeving is, de deelnemers zijn op voorhand bekend en kunnen proactief uitgenodigd worden. In een tweeluik ga ik in op de vragen en uitdagingen die spelen binnen organisaties die als het ware bestreden worden met social learning in een SPOC. Maar allereerst beschrijf ik de opkomst van SPOCs binnen het onderwijs.

 

SPOC binnen het onderwijs
Sommige Hogescholen bieden inmiddels een MOOC aan. De meeste Hogescholen stoeien daar nog mee. Het proces tot subsidieaanvraag wordt in november 2014 bekend gemaakt. Wij houden jullie op de hoogte! Sommige onderwijsinstellingen nemen zelf MOOCs van andere onderwijsinstellingen op in hun programma. Een online course ontwikkelen voor de eigen studenten neemt nu een intrede. Hierbij spreken we van een SPOC. De doelgroep is bekend en alleen die doelgroep heeft toegang. Je spreekt in principe van een interne MOOC. Maar dan niet meer massive. Studenten binnen een bepaalde opleiding delen online met elkaar hun kennis en ervaring. Met het online social leerplatform Curatr kan zowel een MOOC als een SPOC ontwikkeld worden. Het is gebaseerd op social learning, content curation en gamification.

 


SPOC binnen het bedrijfsleven

Steeds realiseren we ons dat het binnen een organisatie ontbreekt aan ‘ketendenken’, waardoor inefficiënt en ineffectief gewerkt wordt. Dat kan zelfs binnen een afdeling zijn, maar veelal afdeling-overstijgend. Social learning biedt hier de oplossing! Medewerkers delen online hun kennis, inzichten, beelden en ervaringen met elkaar over diverse onderwerpen. Juist het delen van deze expertise door medewerkers met andere achtergronden is zeer waardevol. Samen nieuwe kennis creëren!

 

Vragen en Uitdagingen
Hieronder ga ik in op enkele vragen en uitdagingen die spelen binnen organisaties, waarbij Curatr is ingezet ter bevordering van de onderlinge kennisdeling en kenniscreatie.

 

 • Hoe train je de next-generation, met behoud van de ervaringen van de oudere medewerkers?

Binnen afzienbare tijd (binnen nu en 8-10 jaar) gaat 20% van de populatie met pensioen binnen organisaties. Is vergrijzing binnen uw organisatie ook een uitdaging? Hoe behoud je deze kennis? Juist door deze kennis te laten delen met de nieuwe generatie. Laatst genoemde groep heeft juist weer vele frisse beelden. Allerlei thema’s en onderwerpen passeren de revue in de SPOC. Men ontwikkelt ook wel mini-SPOCs. Per onderwerp een SPOC. Aan de hand van video’s, blogs, internetsites, intranetsites, flowcharts, schema’s, tekst, etc gaan de medewerkers, jong en oud, hun kennis en ervaringen met elkaar online delen.

 

 • Hoe reageer je snel op probleemsituaties?

Vooral binnen de high tech bedrijven is snel inspelen op veranderingen van cruciaal belang. Speed to market is essentieel. Termen als time, cost, quality staan voortdurend op de agenda. Subject matter experts (SME) en trainers willen in no-time deze veranderingen met de medewerkers delen. Curatr biedt juist de mogelijkheid om op hele korte termijn onderlinge kennisdeling mogelijk te maken. De SME is tevens moderator (wij spreken van: curator) van het online leerplatform en stelt de content zoals in voorbeeld 1 aangegeven samen. Dat noemt men content curation. Medewerkers denken dus al snel mee met de acties naar aanleiding van de veranderingen.

 

Scherm1 Curatr

 

 •  Hoe voorkom je dat er steeds dezelfde fouten gemaakt worden, elke keer weer?

Welke fouten worden voortdurend gemaakt binnen uw organisatie? Wat kan beter?, maar gebeurt elke keer weer opnieuw? Ik weet zeker dat we plenty voorbeelden kunnen geven. Een top 3 van deze ‘fouten’ worden aan de orde gesteld via videofilmpjes, blogs, beschrijvingen, cases. Door de medewerkers daar juist over te laten delen en samen oplossingen te laten bedenken is het aantal keren dat deze fouten eerst voor kwamen juist verminderd. Deze klant heeft er dus meteen ook een meting aangehangen.

 

Scherm2 Curatr

 

 • Hoe identificeer je binnen je organisatie de expertise?

Vele organisaties weten niet welke expertise eigenlijk aanwezig is onder de mensen. Weet u dat wel? Door bepaalde thema’s en onderwerpen aan de orde te stellen en medewerkers uit te dagen hun kennis en ervaringen met elkaar daarover online te laten delen, blijkt al snel wie de desbetreffende expertise heeft. Deze data is natuurlijk goud waard. Voortaan kan men in nieuwe projecten de juiste mensen binnen de organisatie selecteren en benaderen als projectlid. Nog meer vooruitstrevender is die expert bijvoorbeeld 5-10 % van zijn/haar tijd vrij te maken om andere collega’s te helpen op dat desbetreffende expertisegebied. Durft u dat aan?

 

In de volgende blog van deze tweeluik ga ik in op nog enkele voorbeelden van vragen en uitdagingen die spelen binnen organisaties waar we momenteel SPOCs in co-creatie met de klant ontwikkelen of die door ons inspiratiebedrijf Ht2 (http://ht2.co.uk/) in Oxford voor klanten zijn ontwikkeld.

Ik ben benieuwd of bovenstaande vragen en uitdagingen ook in uw organisatie spelen en welke vragen überhaupt in uw organisatie spelen waarbij social learning wellicht een oplossing biedt.

 

 

Zie ook:

Blog 10: MOOC’s zorgen voor verbreding van de waarde propositie van L&D

In de afgelopen periode hebben we met vele verschillende L&D specialisten gesproken over wat zij in hun organisaties en onderwijsinstellingen faciliteren op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Hier hebben we het zowel over formeel als informeel leren gecombineerd met digitaal leren.

We merken dan op dat de wereld rondom het opleiden en ontwikkelen van medewerkers volledig aan het veranderen is. De overvloed aan (nieuwe) instrumenten zoals LMS’n, LRS’n, Social e-learning platforms als Curatr, Apps, etc en de verschillende (nieuwe) vormen zoals social learning, project based learning, blended learning, etc zijn voor vele L&D-ers bijna niet meer te volgen.

Ook de opkomst van Massive Open Online Courses (MOOC’s) is een trend wat er voor vele L&D-ers plots is. Dit brengt vervolgens dan ook meteen veel vragen met zich mee: Wat is een MOOC? Wat is de waarde van een zelf ontwikkelde MOOC voor mijn organisatie? Worden er al MOOC’s aangeboden die goed aansluiten bij onze Learning Landscape?

Er bestaat zeker wel een onderbuik gevoel bij de afdeling L&D dat ze er iets mee moeten en dat ze moeten aansluiten bij deze trend. Dit komt ook naar voren bij een recente enquête van Future Workplace. Deze enquête in ingevuld door 195 L&D professionals. In deze enquête heeft 70% van de respondenten aangegeven dat ze absoluut kansen zagen bij een inzet van MOOC’s binnen hun eigen organisatie. Dit ging nog verder doordat door de respondenten aanbevelingen werden gegeven aan de grote MOOC aanbieders om zichzelf aan te passen aan de behoeften van organisaties. Hieronder zijn er zes uitgelicht:

MOOC's zorgen voor verbreding van de waarde propositie van L&D

Als uiteindelijk de stap gemaakt wordt om een MOOC daadwerkelijk te integreren in de organisatie zal de L&D afdeling meteen uitgedaagd worden om zijn haar propositie te verbreden en/of te heroverwegen. In dit onvermijdelijke proces zijn er vijf vragen die een L&D professional zichzelf kan afvragen bij de inzet van MOOC’s, zowel intern de organisatie als extern:

1. Hoe kan ik de reputatie van mijn organisatie bij de klant/consument vergroten door het aanbieden van MOOC’s?
In plaats van het beperken tot een innovatie van leren binnen de organisatie voeg je de hoofd van L&D bij het project ‘Vergroten van de reputatie van de organisatie bij de klant’. Een vergelijkbaar project heeft er gelopen tussen de Kahn Academy en de Bank of America waarbij er een reeks van MOOC’s voor hun (aankomende) klanten, op het gebied van omgang van financiën, zijn ontwikkeld. Door het aanbieden van deze MOOC’s en hiermee tevens ook het vergroten van de transparantie van de bank heeft de reputatie heel veel goeds gedaan. Een onvoorzien effect van deze MOOC’s was dat de klantenservice uren beduidend lager waren, vele vragen werden al in de MOOC’s behandeld.

2. Wat is belangrijker bij het vergroten van performance: inhoud of context?
MOOC’s hebben in het algemeen een generieke en inhoudelijke uitstraling. Echter wanneer je binnen een organisatie werkzaam bent is de context juist ook heel belangrijk, de context binnen de organisatie maakt de specifieke werkomgeving met alle problematieken, protocollen en werkwijzes.

Hoofden L&D zullen heel goed moeten kijken naar het sociale aspect van de MOOC; krijgt de medewerker binnen de MOOC de mogelijkheid om zijn specifieke context bespreekbaar te maken met andere lerenden binnen de MOOC? Dit helpt de medewerkers binnen de MOOC om de vertaalslag te maken naar hun eigen context en juist gebruik te maken van andere inzichten en denkbeelden van andere lerenden in de MOOC.

3. Hoe kan ‘data analytics’ ons helpen bij de al ontwikkelde programma’s?
Aan de achterkant van Curatr krijg je real-time analytics van de vorderingen van alle lerenden, hierbij krijg je inzicht in wie, wat, waar, wanneer en hoe leert. Tevens krijg je door het verkrijgen van punten en badges precies inzicht wie het beste is in welk onderwerp en wat de ‘engagement’ is van lerenden in de MOOC. Door deze gegevens op te slaan, te sorteren en te analyseren krijgt de L&D afdeling al snel inzicht hoe programma’s in te richten en op welke wijze de huidige programma’s juist te verbeteren.

4. Wordt de rol van de lerende anders?
Binnen een MOOC krijgt de lerende een veel bredere rol dan voorheen, n.l. als leraar, als lerende en als peer-reviewer. Deze andere manier van kijken naar de rol van de lerende kan meteen een aanjager zijn voor een leercultuuromslag waarbij het gevoel van vertrouwen van lerenden dat ze dit aankunnen centraal staat. Dit kan versterkt worden door juist meer peer-review en peer to peer dialogen te verwerken binnen de MOOC’s.

5. Kunnen certificaten kortingen bieden op het opleidingsbudget?
Medewerkers die rond het millennium zijn geboren, wat tegen de tijd van 2020 ongeveer 50% van de werkenden zal beslaan, hebben veelal behoefte aan de vrijheid om zich constant, overal en wanneer zij willen te ontwikkelen en certificaten te verzamelen. MOOC’s bieden deze vrijheid, tegen een relatief lage prijs kan je een certificaat behalen bij een MOOC van een gerenommeerd instituut of organisatie. Door de inzet van MOOC’s zullen de verdelingen van de opleidingsbudgetten binnen organisaties absoluut leiden tot het heroverwegen en misschien wel leiden tot individuele opleidingsbudgetten.

Op dit moment is de vraag in Nederland: zullen Nederlandse bedrijven ook MOOC’s toepassen binnen hun huidige Learning Landscape en het risico om (inter-)nationaal achterop te raken voorkomen? Want een historicus Norman Davies zei ooit:

De enige zekerheid die je hebt bij een lawine is dat stilstaan geen optie is!’

 

Zie ook:

Blog 9: Unieke MOOC door Klimaatplein.com

Aankomend jaar zal er voor het eerst in Nederland een MOOC Energiebewust Ondernemen van Klimaatplein.com gelanceerd worden. Deze MOOC zal 15 september 2014 starten, waarbij de inschrijvingen al  zijn gestart.

Is dit bijzonder? Nee niet echt, George Siemens en Stephen Downes begonnen in 2008 al met hun eerste cMOOC over Connectivisme & Connective Knowledge en Sebastian Thrun en Peter Norvig begonnen in 2011 hun eerste xMOOC over Artificial Intelligence. Deze twee verschillende MOOC’s hebben een totaal andere didactische benadering. Bij een cMOOC staat vooral de lerende centraal, worden de leerdoelen door de lerende zelf geformuleerd, zijn de leerpaden nog niet gedefinieerd en worden door de lerende zelf vorm gegeven. De mogelijkheid tot interactie is groot en dient de lerende de interactie grotendeels zelf te initiëren. Bij een xMOOC staat veelal de docent centraal, zijn de leerdoelen van te voren gedefinieerd en zijn de leerpaden van te voren helder gestructureerd. Bij een xMOOC staat de interactie tussen lerenden minder centraal.

In Nederland zijn er op dit moment ook al verschillende initiatieven (xMOOC) gestart door verschillende Universiteiten, zoals TUDelft, OU, TUEindhoven, UVA, RijksUniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Humanistiek, etc. Op dit moment is TU Twente ook aan het kijken hoe ze twee xMOOC’s kunnen ontwikkelen.

Wat wel heel erg bijzonder is dat enerzijds een niet onderwijsinstelling een MOOC aanbiedt en anderzijds dat dit een cMOOC is die ontwikkeld is met een sociaal leerplatform Curatr van MOOCFactory, waarbij leren met en van elkaar centraal staat. Dit is ook een wel overwogen keuze geweest van Rob van der Rijt van Klimaatplein.com.

Met deze blog willen wij u een kleine inkijk willen geven over hoe wij deze hebben ontwikkeld en welke facetten van Gaming wij in deze MOOC hebben toegepast. Met de volgende blog over deze MOOC zullen we onze bevindingen beschrijven over de tijd gedurende MOOC en wat we zien aan gedrag van lerenden aan de achterkant van het platform (Learning Analytics).

MOOCOntwikkelen van de MOOC

De cMOOC is opgebouwd met 8 levels:

 1. Inleiding
 2. Krijg inzicht in uw energie verbruik!
 3. Energie besparen
 4. Zelf duurzaam energie opwekken
 5. Compenseren van CO2-uitstoot
 6. Communicatie
 7. Afsluiting
 8. Certificering

Waarbij elke level ongeveer 5 tot 8 leerobjecten bevat. Elke leeractiviteit in het platform zal de lerende aan zetten tot een actie, bijvoorbeeld het bestuderen van een webinar, instructie films, blogs, websites, het starten en beantwoorden van discussies, het uploaden van (leer-)objecten, etc.

Door de leerobjecten op te bouwen van relatief klein naar relatief groot en van relatief makkelijk naar relatief moeilijk, zal de lerende meegenomen worden in een bepaalde flow. Elke leerobject zal niet groter zijn dan een paar (4-5) minuten voor de lerende, waarbij de lerende in een korte tijd al verschillende leerobjecten al heeft afgerond en een gevoel krijgt dat hij/zij al heel wat bereikt heeft.

Tussen elke level zijn er verschillende soorten toetsen als multiple choice, opdrachten zoals objecten toevoegen, reflectievragen, peer-review geplaatst. De multiple choice toets dient elke lerende met een bepaald percentage te behalen om verder te kunnen  naar het  volgende level, de overige toetsen zijn minder hard en staat het aanzetten van lerenden tot actie centraal. Aan het einde (level 8) krijgt elke deelnemer een bewijs van deelname in een pdf-vorm met zijn naam er op en een handtekening van Rob van der Rijt, initiatief nemer van deze cMOOC.

Bij de start van het ontwikkelen van de MOOC zijn we er ook vanuit gegaan dat er op de wereld genoeg content is, alleen al Google laat al 11.500 hits zien bij de zoekterm energiebewust ondernemen en bij YouTube 20 hits bij dezelfde zoekterm. We hebben dan ook samen met Klimaatplein.com de beste content bij elkaar gezocht en deze aangevuld met content van verschillende gerenommeerde partijen zoals TUDelft, MVO Nederland, Post Hoger Onderwijs Energiekunde, MKB Nederland en nog veel meer.

Met deze MOOC bereiken we een grote massa aan mensen binnen Nederland en België. Door een grote groep met verschillende achtergronden te laten discussiëren over onderwerpen over energiebewust ondernemen ontstaat er kennis die er nog niet is.

 

MOOCGamification aspecten

Gamification is een groot onderdeel van deze MOOC. Gedurende de MOOC kun je verschillende punten verdienen met verschillende doeleinden.

Zo kan de lerende punten (XP) verdienen door objecten te bekijken en het starten, ontwikkelen en oplossen van discussies zijn, peerreview, het uploaden van leerzame content als blogs, you-tube video’s, reflecties, etc. De lerende krijgt hier dan directe feedback bij het verkrijgen van de punten.

Bij het doorlopen van een level kan de lerende de bovenstaande punten verzamelen om door te mogen naar het volgende level. Hiermee stimuleren we het gevoel van autonomie bij de lerenden, ze hebben zelf in de hand wanneer ze naar het volgende level gaan.

In het onderstaande video legt Cooper McNiece op een helder manier uit hoe Gamification er binnen het onderwijs kan uitzien:

Een onderdeel van het platform is een Leaderboard, waarmee zichtbaar is wie de meeste punten heeft behaald in de cursus. Een groot voordeel is dat het zichtbaar is voor iedereen en dat je toegang hebt tot zijn of haar portfolio om te kijken wat hij of zij doet om zoveel punten te behalen. We merken dat een leaderboard competitief kan werken.

Om gedrag te stimuleren van de lerende, maken we gebruik van badges. Welke een onderdeel zijn van OpenBadges Modzilla. Hiermee maken we, door middel van het verstrekken van badges, voor de lerenden helder wat voor een gedrag van hem verwacht wordt. Zo hebben we voor het bekijken van leerobjecten, het starten van discussies, bookmarken van leerobjecten en combinatie hiervan verschillende soorten badges.

Met deze MOOC hebben we een rijke leerervaring gecreëerd door goed te kijken naar de doelgroep om zo de MOOC af te stemmen aan de behoefte en de leerstijl van de lerenden.

Bij de volgende blog zullen we ingaan op het gedrag van de lerenden op het platform en wat we hieruit kunnen leren.

 

Zie ook:

Blog 8: MOOC vanuit verschillende invalshoeken belicht

Het sociaal leerplatform ‘Curatr’, het nieuwe MOOC-platform op de markt, bespreken we met vele verschillende geïnteresseerden, zoals: docenten, onderwijsvernieuwers, wetenschappers, consultants Learning & Development, hoofden opleidingen, recruiters, marketeers, UX designers, innovatiemanagers en trendwatchers. Wij ervaren het als enorm waardevol om door verschillende brillen naar een MOOC-platform te kijken. Elk gesprek levert enorm veel nieuwe inzichten op. Hieronder gaan we in op de vragen en opmerkingen die gemaakt worden door de verschillende gesprekspartners.

Onderwijsinstellingen
Indien we in gesprek zijn met o.a. docenten en onderwijsadviseurs binnen het HBO zoals de UVA, Hanze Hogeschool en Saxion Hogeschool en de Universiteiten als TU Twente en OU komen al snel met aanbieders als: Coursera, EdX, Udacity, Canvas, Udemy en Futurelearn ter sprake. Het beeld uit de media en de eerste ervaringen worden gedeeld. Bij de #HBOdiscours, georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, waren we ook aanwezig. Vragen werden gesteld over studiepunten, de rol van de docent, de link met eindtermen, de uitspraken door mevrouw J. Bussemaker bij DWDD en de 1 mio die ze ter beschikking stelt aan instellingen die meer open educatie gaan inzetten in hun onderwijs. Daarnaast komt er ook steeds meer transparantie in het kostenplaatje. Een MOOC bij Coursera kost al snel tussen de 50.000 – 100.000 dollar en staat de content bij Coursera. Bij EdX wordt gesproken tussen de 50.000 en 250.000 dollar. Curatr daarentegen vergt een investering die begint bij 5.000 euro. Het aantal lerenden of bezoekers is ook een interessant onderwerp, het voorbeeld van Stanford University (Artificial Intelligence: 163.000 deelnemers) en TUDelft (Solar: 42.000 deelnemers) zijn inmiddels bekend. Vele hogescholen en Universiteiten oriënteren zich nu op deze markt en experimenteren ermee. Het merendeel van de gesprekken gaan echter over de didactiek en het didactische model achter de MOOC. Learning Analytics over het gebruik van de MOOC leveren weer prima informatie op voor het continu verbeteren van de MOOC en tevens het onderwijs.

Wetenschappers op het gebied van online leren
Zeker zo interessant zijn de gesprekken met de wetenschappers zoals bijvoorbeeld Robert Schuwer, Wilfred Rubens en Wytze Koopal. Vragen borrelen op zoals: welke data kun je achterhalen in het kader van learning analytics, gesproken wordt direct over learning record stores en e-portfolio’s, bied je leerroutes aan of laat je dat vrij aan de lerende? Synchroon of a-synchroon leren?, Hoe geeft men feedback aan peers, hoe kun je peers raadplegen? De waarde van video. Wat is de rol van de docent/moderator? Wij spreken van de curator.

Bedrijfsleven: afdeling Opleidingen
In gesprek met opleidingsadviseurs en hoofden opleidingen zoals bijvoorbeeld bij TNT en KLM, TTA-International wordt ook over het didactische model van de MOOC gesproken. Men gaat zich er steeds meer in verdiepen. De een noemt het een trend, de ander een hype. Sommigen denken dat MOOC’s over twee jaar gemeengoed zijn en we het als een van de learning tools zien. Varianten op MOOC’s zullen dan ontstaan. Een MOOC is tevens als SPOC in te zetten: Small Private Online Course. De functionaliteiten zijn identiek, echter voor een selecte groep. Van ‘Massive’ is dan geen sprake meer. Men denkt er over na om een SPOC in te zetten over bijvoorbeeld de nieuwe strategie, het nieuwe beeldmerk, een nieuwe ontwikkeling of koers. Met Curatr worden momenteel ook SPOC’s ontwikkeld. De opleidingsadviseur die zich meer bezighoudt met gamification, vindt deze optie in Curatr juist top. De opleidingsadviseur die juist affiniteit met social learning (peer-to-peer) heeft, let daar juist het meeste op.

Bedrijfsleven: afdeling Marketing & Sales
Binnen dezelfde organisatie is het fenomeen MOOC ook op de agenda gekomen bij de afdeling marketing en/of sales. Zelfs af en toe in samenspraak met de afdeling Opleidingen. Deze ontwikkeling juichen wij toe. In een eerdere blog schreven wij de toegevoegde waarde van een MOOC in relatie tot marketing. Door het aanbieden van een MOOC aan je klanten, leveranciers en fans levert het naast goodwill ook andere belangrijke informatie op en met name data: user data, lead data en kun je de data gebruiken als recruitmentfunctie. Naast naamsbekendheid en namedropping wordt het verkrijgen van inzichten van beelden en wensen uit de markt genoemd als belangrijkste waarde. De community www.klimaatplein.com zal in september een MOOC lanceren over energiebewust ondernemen. Wij houden jullie op de hoogte. Een MOOC heeft dus naast de educatieve waarde nu ook steeds meer een marketingwaarde. Er zullen MOOC’s aangeboden gaan worden door het bedrijfsleven!

Bedrijfsleven: Innovatiemanagers
Innovatiemanagers volgen natuurlijk ook de trend en zijn vaak het cement tussen de afdelingen opleidingen en sales. Dit zijn innovatiemanagers op het gebied van Learning & Development, maar ook op het gebied van online trends, zoals www.frankwatching.com. Hier wordt met name gesproken over de big data voortkomend uit de MOOC’s en de mogelijkheden om in contact te treden met de klant.

Recruitment
Het unieke concept van een vorm van leaderboard en gamification in het MOOC-platform Curatr vinden recruiters juist zeer interessant. De deelnemers (lerenden) kunnen punten (experience-points, XP) verdienen door anderen te up-voten en down-voten vanwege verschillende redenen: het geven van feedback, het bekijken van leerobjecten, het uploaden van (nieuwe) leerobjecten, etc. Hierdoor verzamelt men punten en kan men tevens badges verzamelen. Deze XP en badges worden getoond in een leaderboard voor de lerende zelf en aan de achterkant van het platform een uitgebreidere overzicht voor de recruiter. Naast de activiteit, kan men ook de kwaliteit van de bijdragen beoordelen en geeft zich een mooi beeld voor recruiters.

Marketing en Communicatiebureau’s
De gesprekken met Marketing en Communicatiebureau’s wijken niet veel af van de gesprekken met de afdeling marketing en sales van organisaties. Opvallend wordt er nu minder over goodwill gesproken, maar gaat de creatieve brein open over de vele mogelijkheden en kansen om met de markt in contact te komen. Wat wil je uitstralen? Wie wil je zijn? En wat wil je wat anderen van je vinden? Deze organisaties gaan dus ook op zoek naar een ‘fit’ van een MOOC in de marketingstrategie van een bedrijf. Zij adviseren daar o.a. namelijk in. Veel bedrijven zijn vooral nu op zoek naar extra services aanbieden aan de klant. Hier zullen we ook verder op ingaan tijdens de congres MarCom in het onderwijs op 4 en 5 november 2014.

UX-Designers
Ook enorm interessant zijn de gesprekken met deze creatieve out of the box denkers zoals bij WeCanBeHeroes. Zij bekijken een MOOC vooral vanuit de user experience. De user moet getrokken worden en ‘smoothie’ door de MOOC verleidt worden. De look and feel moet kloppen met bijvoorbeeld de website van het desbetreffende bedrijf. De usability moet top zijn. Ook deze groep is geïnteresseerd in vormen van gamification, het verdienen van badges zoals in Foursquare en het opslaan van je badges in Mozzila Open Badges.

In onderstaande video ‘The ROI of Users Experience’ van Dr. Susan Weinschenk wordt op een heldere manier uitgelegd wat de Return on Investment is (ROI) van Users Experience.

Juist door het delen van deze verschillende inzichten wordt de trend of hype van MOOC’s steeds duidelijker en zien wij creatieve ideeën ontstaan voor de inzet van MOOC’s. Wij zijn benieuwd welke kansen jullie zien.

Zie ook:

Blog 7: Hoe MOOCs gratis kunnen zijn en toch winstgevend

In de afgelopen vier jaar hebben Massive Open Online Courses (MOOCs) wereldwijd intrede gemaakt binnen het onderwijs. Hierbij hebben de MOOCs het mogelijk gemaakt dat iedereen die een computer en internet heeft, goed onderwijs te kunnen laten volgen. Critici stelden in het verleden dat de snelle opkomst van MOOCs uiteindelijk zou bezwijken onder een paar zwakke punten, namelijk het hoge verloop van lerenden en een gebrek aan deelname van kansarme lerenden. Ze hebben gelijk dat dit nog zwakke punten zijn, echter kunnen we nu wel stellen dat MOOCs niet meer weg te denken zijn binnen het toekomstige onderwijs.

In onderstaande video ‘Why MOOCs still matter’ van Anant Agarwal wordt op een heldere manier uitgelegd waarom MOOCs niet meer weg te denken zijn binnen het onderwijs.

Concurrentie maakt het verzorgen van MOOCs noodzakelijk
Concurrentie leidt soms tot een fenomeen genaamd: ‘Prisoner’s dilemma’ waarin verkopers moeten kiezen tussen twee slechte opties om concurrerend te blijven. Een goed voorbeeld hiervan is de toename van de creditcard beloningen. Deze beloningen kosten de creditcard bedrijven geld, maar ze moeten deze beloningen blijven aanbieden om klanten te trekken en te behouden. Hoewel het creëren van beloningen een verlies in houd voor het bedrijf, het helemaal niet creëren en aanbieden van beloningen zorgt juist voor een verlies van een zeer groot segment van klanten die gewend zijn om deze beloningen te krijgen.

Onderwijsinstellingen als Hogescholen en Universiteiten zijn zeer concurrerend, en investeren aanzienlijk veel in hun docenten, faciliteiten, onderzoek en nu weer een nieuwe investering: MOOCs. Deze MOOCs, zoals met het platform Curatr, bieden de mogelijkheden om experts en talenten te vinden en te werven. Tevens wordt de naamsbekendheid van de Hogeschool of Universiteit vergroot doordat hun beste hoogleraren, hun meest interessante inhoud presenteren aan een zo groot mogelijk publiek. In een korte tijd zijn MOOCs een steeds belangrijker onderdeel geworden van de digitale strategie van Hogescholen en Universiteiten. In minder dan 4 jaar zien we dat binnen Nederland al bijna alle Universiteiten één of meerdere MOOCs hebben verzorgd. Dit maakt dat nu zelfs de terughoudende Universiteiten aan het overwegen zijn om MOOCs te verzorgen, alleen al om concurrerend te blijven.

MOOCs kunnen zowel gratis als winstgevend zijn
MOOCs zijn in veel gevallen niet goedkoop om te produceren, bij platform aanbieders zoals Coursera en Edx lopen de kosten van een enkele cursus op tot meer dan 100.000,- dollar. Alleen als de MOOC in staat is om aan de hoge verwachtingen van de Hogeschool en Universiteit te voldoen, kunnen deze MOOCs (bijna-) gratis blijven. Er zijn ook aanbieders, zoals MOOCFactory, die het voor een significant lager bedrag mogelijk maken om als Hogeschool en Universiteit MOOCs aan te kunnen bieden.

Het lijkt er op dat bij het verdienen op een MOOC de twee belangrijkste kenmerken verloren zullen gaan: massaliteit en openheid. Gelukkig helpen twee zaken hierbij. Ten eerste zijn MOOCs herbruikbaar. Terwijl de kosten van een professor, een collegezaal en andere kosten bij elke les weer gebudgetteerd moet worden, zijn de kosten voor een MOOC vooral aan de voorkant, met kleinere, lopende onderhoudskosten.

Ten tweede kunnen MOOCs een businessmodel gebruiken waarbij er een mogelijkheid is om extra services aan te bieden aan lerenden en/of organisaties. De meeste MOOC platformaanbieders, zoals MOOCFactory, bieden nu een mogelijkheid om bij het succesvol afronden van een cursus een officieel certificaat uit te reiken.  Tevens wordt er door Universiteiten nu langzamerhand samengewerkt met organisaties die bereid zijn mee te betalen aan de MOOC om vervolgens de inhoud als onderdeel van hun opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s te gebruiken.

Door gebruik te maken van innovatieve businessmodellen en hun inhoud langer houdbaar te maken, kunnen Hogescholen en Universiteiten deze cursussen, massaal, open en winstgevend maken.

Hogescholen en Universiteiten bereiken nieuwe klantsegmenten
Prijsdiscriminatie is een reactie van een verkoper naar een klant met verschillende prijs toleranties voor een product, denk aan First class, Business class en Economy class in een vliegtuig. Het hoger onderwijs is in het verleden altijd resistent geweest tegen deze prijsdiscriminatie. Terwijl de door financiële gesteunde onderwijsinstellingen en openbare Universiteiten altijd goed hebben ingezet om onderwijs toegankelijk te maken voor alle mensen, wordt een vier jarige opleiding steeds lastiger te veroorloven, met prijzen die sneller stijgen dan andere levensonderhoudende kosten, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

Wanneer een klantsegment in een concurrerende markt een bepaald product niet kan veroorloven, zullen verkopers aan deze klanten een goedkopere versie van hun product aanbieden. Net zoals bij een luchtvaartmaatschappij Economy Class niet alle voordelen heeft van een First Class, zal een MOOC aan een Universiteit van Amsterdam niet zo waardevol zijn als een klassikale ervaring op deze Universiteit. Ondanks dit, zien we dat MOOCs een hele nieuwe doelgroep in nieuwe segmenten aanspreekt. Zoals alumni, docenten, corporate trainers en experts/talenten zijn mensen die niet snel voor een vier jarige opleiding kiezen, maar misschien wel een kleinere prijs voor een MOOC willen betalen. Hogescholen en Universiteiten doen er absoluut goed aan om deze potentiële klanten niet te verwaarlozen!

Wat betekent dit voor het Hoger Onderwijs
Hoewel er nog veel wordt gediscussieerd over wat positief en minder positief is aan een MOOC, raken deze discussies slechts een aantal aspecten die van invloed zijn op de inbedding van MOOCs in het onderwijs. Opkomende concurrentie is tegenwoordig een zeer sterk argument bij het kiezen om een MOOC, als onderdeel en/of aanvulling, in het huidige opleidingsaanbod te implementeren. Tevens zullen de platforms waar MOOCs op worden aangeboden de aankomende jaren vele malen verbeteren op het gebied van user experience, interactiviteit en sociability, waarbij de statistieken over het verloop van lerenden ook veel positiever zullen zijn.

Ik ben heel erg benieuwd naar jullie ervaringen/meningen op het gebied van hoe MOOCs gratis en toch winstgevend kunnen zijn, reageer hieronder!
Zie ook:

Blog 6. Ontwikkel je eigen MOOC? Wat…ben je gek?

Wanneer wij het hebben over het ontwikkelen van een MOOC in Nederland dan rijzen er vanzelf enorm veel vragen op en dat is uiteraard heel legitiem. Hier gaan we dan uiteraard op in en leggen uit dat je met het platform van Curatr op een eenvoudige wijze je eigen MOOC kan ontwikkelen. In deze blog wil ik met jullie ingaan op de facetten die komen kijken bij het ontwikkelen van een MOOC.

 • Tips bij het ontwikkelen van een MOOC…
 • Een andere rol van de docent/trainer?
 • Hoe ziet het profiel van de lerende er uit?

Tips bij het ontwikkelen van een MOOC…
Waar begin je met het ontwikkelen wanneer je face-to-face content hebt? Het is aan te raden om een nieuwe syllabus te creëren en de syllabus die gebruikt wordt bij de oude klassikale manier aan de kant te leggen. De afgelopen periode hebben we gemerkt dat het ontwikkelen van nieuw materiaal en methoden vaak de sleutel is naar een succesvolle MOOC en integreer waar nodig (oude-) content en methoden die de nieuwe gekozen methoden ondersteunen.

In onderstaande presentatie ‘The pedagogy of MOOCs presentatie in Lausanne’ wordt door Hanneke Duisterwinkel op een heldere manier uitgelegd waar men aan moet denken bij het ontwikkelen van MOOCs.

 

Hieronder ga ik nog verder in op een aantal punten die van belang zijn bij het ontwikkelen van een MOOC:

 • Ga na welk onderwijskundig model je wilt gebruiken en dus wat voor een MOOC je graag zou willen ontwikkelen: xMOOC, cMOOC, SPOC, etc.
 • Zorg voor een ‘Start hier’ pagina op de cursussite waar voor lerenden algemene informatie staat over de MOOC. Lerenden worden in de eerste week overdonderd met informatie en weten vervolgens niet zo goed wat te doen, een oriëntatie pagina helpt daar absoluut mee. Inclusief een welkom-video van de MOOC facilitator wordt door lerenden erg gewaardeerd.
 • Leeractiviteiten in de MOOC dienen de lerenden aan te zetten tot het toepassen en delen van opgedane kennis en vaardigheden met andere lerenden. Een belangrijk facet bij het vergroten van de betrokkenheid van de lerenden bij je MOOC zijn de denkwijze van social learning (zie ook Social Learning with Curatr van Wilfred Rubens).
 • Leeractiviteiten en assessments dienen de lerenden aan te zetten tot actie, lerenden dienen wat te doen. Hierbij is het van belang dat de opbouw van activiteiten en assessments (grote en complexiteit) geleidelijk is en aansluit aan bij de lerenden.
 • Diagnostische assessments geven de lerenden een mogelijkheid om verdieping aan te brengen op de leerstof, diagnostische assessments zijn er niet om te zien of ze wat geleerd hebben. Deze assessments dienen een onderdeel te zijn van het leerproces van de lerenden en niet een controle instrument voor de facilitator.
 • Diagnostische assessments dienen (idealiter) de lerenden te motiveren om meer informatie te zoeken en nog een mogelijkheid te geven om dieper te leren. Zorg er voor bij het ontwikkelen van de MOOC dat de lerenden vele mogelijkheden hebben om de test (over) te maken om zo uiteindelijk hun doel te kunnen behalen.

Een andere rol van de docent/trainer?
De rol van een docent/trainer is totaal anders in een MOOC ten opzichte van een traditionele docent in een traditionele leeromgeving. De rol van docent/trainer binnen een MOOC is meer die van curator en/of facilitator. Hierbij faciliteert de docent/trainer de digitale leeromgeving zodanig dat het de lerenden motiveert om bij te dragen aan de activiteiten en kennis te delen met de overige lerenden in de MOOC. De facilitator dient ook het feit te accepteren dat hij of zij niet de enige is die expert is in de leeromgving. Eén of juist meerdere aangemelde lerend(en) hebben misschien wel een hogere opleiding genoten en/of is expert in het onderwerp van de MOOC. Ons advies; omarm deze experts en gebruik ze om andere lerenden te begeleiden, misschien wel als assistent en/of moderator bij een discussie. Een UC Irvine professor van Coursera heeft dit advies bij één van zijn eerste MOOCs niet opgevolgd. Hij probeerde juist de experts te temperen door ze niet mee te laten participeren in discussies, etc. Hierbij ontstond een dergelijke weerstand dat de professor mede hierdoor zijn MOOC halverwege de cursus heeft moeten stoppen.

Een ander advies behelst het omarmen van internationale (culturele-)inzichten die lerenden in een MOOC naar voren brengen. Met het aanbrengen van deze diversiteit van inzichten kan juist die verdieping gemaakt worden waar lerenden heel veel profijt van hebben. Er zijn meerdere voorbeelden bekend (bijvoorbeeld bij de MOOC van TU Delft: Solar Energy) waarbij lerenden vanuit andere landen juist die culturele inzichten en diverse doorkijken gaven die ervoor zorgden dat er een verdieping in leren werd aangebracht. Wij adviseren daarom juist om de lerenden bij te laten dragen en kennis te delen met andere lerenden door het schrijven van blogs, starten van discussies, geven van feedback geven (peer-review), etc. Door als facilitator eens in de zoveel tijd werk naar voren te halen, als voorbeeld te gebruiken en/of van feedback te voorzien motiveer je de lerenden meer te delen. In een MOOC ‘E-learning and Digital Cultures’ besprak een professor een selectie van het werk van de lerenden gedurende de wekelijkse Google+ hangout sessies. Dit werd door de lerenden als zeer positief ervaren, het voelde voor de lerenden dat de facilitator betrokken was bij de MOOC.

Hoe ziet het profiel van de lerende eruit?
In het algemeen zie je dat de meeste lerenden die een MOOC volgen al een opleiding hebben, vele (+/- 75%) van deze lerenden hebben zelfs een bachelor opleiding of hoger behaald (zie ook ‘MOOCs beyond professsional development: coursera’s big announcement in context’  van Phill Hill). Niets nieuws voor zover we al weten, echter wat we ook zien is dat de meeste lerenden een spanningsboog hebben van ongeveer rond de 4 uur in de week ligt, de tijd die een lerende gedurende een week spendeerde was ongeveer 2 tot 6 uur. De ideale lengte voor een cursus ligt ongeveer bij 4 weken, alle MOOCs die langer zijn dan 4 weken wordt vanzelf een grotere uitdaging voor de lerende. De lengte van de MOOC kan vergoot worden door op gezette tijden gebruik te maken van webinars met subject matter experts (SME ‘s) en/of te participeren als SME’s in discussies in de discussiefora in de MOOC, hierbij heeft de lerende meer het gevoel hij/zij betrokken wordt bij de MOOC.

Binnen de leer-community van Nederland (en wereldwijd) zijn de meningen nog niet helemaal geëffend over de correlatie tussen de mate van plannen van leerpaden gekoppeld aan de tijd die een lerende investeert in een MOOC. Onze mening is juist dat minder investering door lerenden per week niet meteen inhoudt dat de planning  binnen een MOOC minder strak is, deze correlatie kunnen wij niet maken. Wel kunnen wij aangeven dat een goed ontwikkelde MOOC, strakke planning of niet, juist de lerende aanmoedigt om sociaal en actief te leren, content te creëren en toe te voegen. Met een dynamische omgeving zoals in het platform van Curatr waar de lerenden blogs schrijven, discussies starten, producten moeten uploaden, peer review moeten geven, (diagnostische) assessments moeten maken ontdekken wij dat lerenden juist meer gefocust en betrokken zijn bij de MOOC.

Wij zijn benieuwd welke punten jullie nog missen bij het ontwikkelen van MOOCs voor jouw organisatie! We zien jullie reacties graag tegemoet.

Zie ook:

Blog 5: In gesprek met je klant via MOOC

Bij de term MOOC’s denken we al snel aan de Universiteiten die online cursussen aanbieden aan de massa. We kennen het voorbeeld van Stanford University met 165.000 inschrijvingen op de online course: artificial intelligence. In Nederland starten ook steeds meer onderwijsinstellingen met het aanbieden van een of meerdere MOOC’s. De Technische Universiteit Delft kijkt tevreden terug op haar MOOC betreffende zonne-energie. Wereldwijd begonnen in 2013 vijftigduizend geïnteresseerden aan de cursus over zonne-energie. Na een paar weken bleven er nog zo’n tienduizend over, waarvan er uiteindelijk drieduizend tentamen deden. Vrijwel iedereen behaalde het certificaat.

Waarden en tegenwaarden van MOOC’s
Wij zijn van mening en zien veel kansen voor andere branches dan het onderwijs met het opzetten van MOOC’s. Een MOOC levert bepaalde waarden aan de deelnemers, zoals: kennis over onderwerp X. Een MOOC levert echter ook tegenwaarden op. Hieronder gaan we in op tegenwaarden die MOOC’s kunnen opleveren aan het bedrijfsleven. We bespreken: naamsbekendheid, goodwill, user data, lead data, recruitment en inzichten, beelden en meningen vanuit de markt. Tevens zijn we benieuwd naar de tegenwaarden die jullie zien bij MOOC’s voor het bedrijfsleven.

Naamsbekendheid
Door het aanbieden door een organisatie van een MOOC zal de naamsbekendheid en traffic hieromtrent naar onze verwachting enorm toenemen. Enerzijds door de inhoud van de desbetreffende cursus en anderzijds door de enorme aandacht in de media momenteel voor MOOC’s. De bijdrage door Mariëtte (Jet) Bussemaker in DWDD over haar visie en verwachting van de toename in het gebruik van MOOC’s in het onderwijs heeft een extra boost gegeven. MOOC’s krijgen steeds meer bekendheid binnen de afdelingen Learning & Development.  De naamsbekendheid buiten de L&D-branche neemt mondjesmaat toe.

In onderstaande video ‘MOOCs zijn de toekomst: Jet Bussemaker, Alexander Klöpping 08-01-2014′. wordt door Mariëtte (Jet) Bussemakers (Minister van OC&W)  op een heldere manier uitgelegd wat MOOCs voor het onderwijs in Nederland gaan betekenen:


We merken dat organisaties nog onvoldoende de kansen zien van een MOOC in de marketing van je organisatie, product en/of dienst. Bij het inzetten van een MOOC als marketing activiteit zien we steeds meer dat de afdelingen Learning & Development, Communicatie en Marketing gaan samenwerken. De afdeling R&D kan juist data verzamelen door het in de markt zetten van een MOOC. Hier komen we later op terug.

Goodwill
Indien organisaties een MOOC aanbieden aan de markt zal dit een goodwill opleveren. Je biedt namelijk een free course aan. De markt omschrijven wij als: leden, klanten, geintereseerden en fans. Je zult nog verbaasd staan wie zich allemaal aanmeldt voor jouw MOOC.

User data
De organisatie die een MOOC aanbiedt aan de ‘crowd’ krijgt daar ook data voor terug. Met user data bedoelen we data van de gebruikers, zoals: voornaam, achternaam en emailadres. Hier kun je allerlei analyses op loslaten. Wie is die doelgroep? Wie zijn geinteresseerd? Ook hier zul je verrast worden.

Lead data
Doordat geinteresseerden kunnen inschrijven met een emailadres (prive of zakelijk) kun je achterhalen welke inschrijvers van welke bedrijven geintereseerd zijn in jouw cursus. Dit levert marktinformatie op. Wij weten zeker dat bedrijfsnamen verschijnen die niet eerder bekend waren of niet eerder op je netvlies stonden.

Inzicht, beelden en meningen
Doordat door de deelnemers enorm veel onderling gedeeld wordt, zoals: hun visie, hun kennis, hun ervaring krijg je als aanbieder een schitterend beeld van wat hen bezighoudt. Deze tegenwaarde zien wij als een ideale wijze om inzicht in klachtbehoefte(n) te krijgen. De klant staat immers centraal. Deze inzichten kunnen je zelfs helpen bij de development van nieuwe diensten of producten. In een verder stadium kan zelfs co-creatie ontstaan. Voor de afdeling R&D vormen deze data een mooie bron ter verbetering van de positie in de markt. Hoe mooi is dit?

Recruitment-functie
In een MOOC wordt voornamelijk door de deelnemers kennis, inzichten en ervaringen onderling gedeeld. De moderator (wij spreken van een Curator) achter de MOOC houdt overzicht over de verschillende bijdragen. Uit de deelnemers zijn al snel experts, kritische denkers, fanatiekelingen te filteren. Een ideale wijze om toppers in de markt te spotten.

Samenvatting waarden en tegenwaarden:

Het zal duidelijk zijn dat wij enorme kansen zien voor het bedrijfsleven. We zien benieuwd welke tegenwaarden jullie zien bij MOOC’s die door organsiaties worden aangeboden aan de markt. We zien jullie reacties graag tegemoet.

Video:
12 dec 2013
by François Walgering

BLOG 4: De waarde van MOOCs voor het bedrijfsleven

MOOCs zijn en zullen de komende tijd zeker een hot item blijven binnen het opleiden en ontwikkelen van mensen, zeker binnen het Hoger Onderwijs. En de huidige beweging van MOOCs richting organisatieleren is zeker zo interessant. De vraag is hierbij: ‘Hoe kunnen MOOCs het organisatieleren ondersteunen dan wel versterken?’

Persoonlijk kan ik me geen toekomst meer voorstellen zonder dat we als opleidings- en onderwijskundigen goed gaan kijken naar de mogelijkheden van MOOCs binnen het opleidingshuis van een organisatie. Het uiteindelijke resultaat zal mogelijk een totaal andere soort MOOC worden, misschien wel één die totaal de naam ‘MOOC’ niet waardig is. Maar om eerlijk te zijn, de originele MOOCs (nu cMOOC genoemd) en de MOOCs (xMOOC en tMOOCs genoemd) die steeds populairder worden zijn al totaal anders van elkaar.

In onderstaande presentatie ‘What can MOOCs mean for the corporate world?’ wordt door Bert de Coutere op een heldere manier uitgelegd wat MOOCs voor een organisatie kunnen betekenen:

In de bovenstaande presentatie wordt ook ingegaan op wat organisaties kunnen leren van de ervaringen die opgedaan zijn bij de al aangeboden MOOCs door Universiteiten. Naar aanleiding van deze presentatie zal ik hieronder een (fictief) voorbeeld geven van een MOOC die ingezet kan worden binnen de autobranche.
MOOCs binnen de autobranche
Een autofabrikant als Mercedes organiseert een MOOC over hun nieuwe A Klasse. Gedurende een paar weken is de hele wereld in staat om alles te leren over de nieuwe modellen van Mercedes, hoe je deze moet bedienen, hoe je onderhoud dient te plegen, wat voor een motor er in zit, etc. De autofabrikant Mercedes kan zich in beginsel alleen op zijn eigen dealers en garagehouders richten, om deze in zeer korte periode up to date te krijgen m.b.t. hun nieuwe modellen. Echter de pers van de autobranche en de vele Mercedes fans zullen zich snel aansluiten in de MOOC.
Zoals een product manager van Mercedes A klasse al zou kunnen zeggen; ‘We zijn absoluut de beste om in een hele korte periode de wereld te laten zien wat onze nieuwe modellen zijn, echter we zijn nog nooit in staat geweest om in een dergelijke korte tijd ook nog een cursus uit te rollen voor iedereen die meer wil weten over onze nieuwe modellen.’
Deze manier van inzet van een MOOC binnen de autobranche is er eentje die echt zou kunnen werken. De waarde van deze MOOC ligt vooral bij het grote bereik, snelle time to market en is daarom kosten verlagend.
Vele trainingsmanagers binnen de autobranche geven aan dat het nog niet zo eenvoudig is om de kennis van de nieuwe technologie in een korte tijd bij de dealers, garagehouders en eindgebruikers te krijgen. MOOCs zijn Massive zoals de acroniem al doet vermoeden, een cursus van een onderwerp naar keuze van een paar weken kan in een kort tijdsbestek de gehele wereld bedienen. En even belangrijk is dat het twee kanten op kan werken binnen een MOOC, de community binnen een MOOC kan namelijk ook inzichten geven over nieuwe (gewenste) technologie en Best Practices van de nieuwe technologie. En het marketing element blijft er ook altijd nog.
Presentatie:

Blog 3: Populariteit van MOOCs in Europa

MOOCs, of Massive Open Online Courses, is een nieuwe manier van leren die lerenden over de gehele wereld hebben omarmd. Met het aanbieden van MOOCs wordt het mogelijk dat er wereldwijd, bij gerenommeerde Universiteiten en niet voor al te hoge kosten geleerd kan worden. Deze cursussen worden veelal gratis aangeboden met (voor een kleine prijs) optionele testen en examens. Alles wat je nodig hebt is een computer en internet.

US is bij verreweg de voorloper van het aanbieden van MOOC’s. De Universiteiten in de US zijn al vanaf 2002 bezig met het experimenteren en aanbieden van MOOCs, bekende Universiteiten in de US die MOOCs aanbieden zijn:

 • University of Pennsylvania
 • Harvard University;
 • Stanford University;
 • Princeton University;
 • Duke University;
 • California Institute of Technologie
 • Massachusetts Institute of Technology;
 • Carnegie Mellon University;
 • Yale University.

scoreboard

In Europa is dynamisch en komen er steeds meer MOOC aanbieders bij, vanaf maart 2013 zijn de MOOCs van 81 naar maar liefst  345 aanbieders gegroeid. In het afgelopen jaar van 2013 zijn er ook steeds meer Universiteiten die MOOCs aanbieden bijgekomen in Nederland. Zij zien dan ook steeds meer de meerwaarde van MOOCs naast en/of aanvullende op haar eigen curriculum. Hieronder vindt u de Universiteiten in Nederland die een MOOC aanbieden, zowel op haar eigen platform dan wel op een platform als Coursera, EdX, etc:

 • TU Delft;
 • De Open Universiteit;
 • Universiteit van Leiden;
 • Universiteit van Amsterdam;
 • Universiteit van Humanistiek;
 • Universiteit van Nederland

De MOOCs die in Europa worden aangeboden kunnen onderverdeeld worden onder de volgende onderwerpen:

 • Humanities;
 • Natural Science
 • Science & Technology;
 • Social Science;
 • Applied Science
 • Business;
 • Mathematics & Statistics;
 • Art.

Op dit moment zien we dat in Europa het onderwerp Science & Technologie met +/- 60 cursussen gevolgd door Humanities met +/- 58 cursussen met het meest populair is. De minst populaire onderwerpen zijn de cursussen die vallen onder het onderwerp Applied Science en Art met gezamenlijk +/- 40 cursussen. Deze tendens hoeft nog helemaal niks te zeggen, de populariteit van MOOCs in deze richting is nog steeds aan het stijgen en de mogelijkheden voor deze onderwerpen blijven zich ontwikkelen.

 

Picture: Open Education Europa

Zie ook:

 

Blog 2: Verschillende vormen van MOOC’s

In mijn vorige blog gaf ik een introductie over MOOC’s en ben ik vooral ingegaan op wat een MOOC is. Deze blog heeft veel lezers nieuwsgierig gemaakt. Ik werd dan ook door meerdere personen gevraagd om in mijn volgende blogs dieper in te gaan op de twee typen MOOC’s die op dit moment het meest gebruikt worden, namelijk de cMOOC’s en xMOOC’s.

De afgelopen tijd is mij opgevallen dat MOOC’s een variëteit aan lerenden trekt. Lerenden met verschillende opleidingsniveaus, werkervaringen en achtergronden. Binnen het ontwikkelen van MOOC’s is tot nu toe echter nog maar weinig wetenschappelijk bekend over de mate van het didactisch juist ontwikkelen van MOOC’s bij een van de bovengenoemde doelgroepen.

Desondanks hebben zich in de afgelopen tijd twee soorten MOOC’s ontwikkeld, te noemen de xMOOCs en de cMOOCs, hieronder ga ik op beide vormen van MOOC’s in.

xMOOC
xMOOC’s zijn vooral gebaseerd op het instructivistische model, waarbij:

 • De docent centraal staat;
 • De leerdoelen van te voren zijn gedefinieerd;
 • De leerpaden van te voren helder zijn gestructureerd;
 • De lerenden weinig tot geen interactie met elkaar hebben.

Een mooi voorbeeld van een xMOOC is de MOOC in Artificial Intelligence, die gegeven werd door Sebastian Thrun, een Professor of Computer Science aan de Stanford University. De MOOC was conventioneel opgebouwd waarin de lerenden, die zich ingeschreven hadden voor deze cursus, stapsgewijs door de leeromgeving begeleid werden. Het kijken naar videolessen, het maken van kleine opdrachten, het maken van de multiple choice assessments maakte dat de lerenden naar een volgende fase van de cursus konden.

InteractieDe activiteiten van lerenden die binnen een xMOOC naar voren komen zijn:

 • De lerenden verbinden hun (voor-)kennis met het onderwerp binnen de MOOC;
 • De lerenden consumeren kennis behorende bij het onderwerp binnen de MOOC, dmv video’s, ppt’s, wetenschappelijke artikelen, blogs, etc;
 • De lerenden creëren en leveren bijdragen aan de kennis vooral buiten de MOOC.

cMOOC
cMOOC’s hebben een totaal andere didactische benadering dan de xMOOC, namelijk die het van connectivisme. In deze vorm komen lerenden bij elkaar die een gezamenlijke interesse hebben in een onderwerp en alle activiteiten worden binnen de MOOC uitgevoerd. Hierbij:

 • Staat vooral de lerende centraal;
 • Worden de leerdoelen door de lerenden zelf geformuleerd;
 • Zijn de leerpaden nog niet gedefinieerd en worden door de lerenden zelf vorm gegeven;
 • De mogelijkheden tot interactie zijn groot, echter dienen de lerenden de interactie grotendeels zelf te initiëren.

Veel onderwijskundigen cq opleidingskundigen schatten in dat het leren via cMOOC’s het meest aansluit bij de manier van leren van de opkomende ‘Netwerk generatie’. Mooie voorbeelden van cMOOC’s zijn bijvoorbeeld Open Boundery MOOC’s en Task Based MOOC’s. Binnen Open Boundery MOOC’s komen lerenden bij elkaar met een gezamenlijke interesse in een onderwerp. Hierbij kiezen de lerenden hun eigen onderwerpen en maken ze met de groep een verdieping op de gekozen onderwerpen. Task Based MOOC’s zijn MOOC’s waarin lerenden voor een bepaalde periode aan een gezamenlijke opdracht (probleemstelling) werken. Hierbij werken alle lerenden aan het oplossen van een, door een facilitator van te voren beschreven, probleemstelling.

Afbeelding22De activiteiten van de lerenden die binnen een cMOOC naar voren komen zijn:

 • De lerenden verbinden hun (voor-)kennis met het onderwerp binnen de MOOC;
 • De lerenden consumeren kennis behorende bij het onderwerp binnen de MOOC, dmv video’s, ppt’s, wetenschappelijke artikelen, blogs, etc;
 • De lerenden creëren kennis met elkaar door bijvoorbeeld gezamenlijk opdrachten uit te voeren, probleemstellingen op te lossen, feedback te geven op elkaars werk, etc;
 • De lerenden leveren een bijdrage door het toevoegen van kennis binnen de MOOC door bijvoorbeeld het schrijven van blogs, YouTube video’s en wetenschappelijke artikelen toe te voegen, etc.
MOOCFactory © 2017