Nemo Science Center: het boegbeeld voor Social Learning!

10 dec 2014
by François Walgering

BoegbeeldNemo Science Center in Amsterdam is een unieke omgeving waar jonge mensen al op vroege leeftijd in aanraking kunnen komen met de wereld van wetenschap en technologie in de breedste zin van het woord. Zo wordt er op ludieke en laagdrempelige manier ingegaan op wat kortsluiting is, hoe je een sterke brug kan bouwen, kun je kleine proeven uitvoeren in een lab, wordt er ingegaan op het menselijke lichaam en wat er bij ons psychologisch als mensen gebeurt als we de puberteit in gaan.

En eigenlijk vanuit een stimulans vanuit de overheid, de stad Amsterdam en vele organisaties om meer kinderen, op een leuke uitdagende manier, in aanraking te laten komen met de wetenschap en techniek en ze alvast te interesseren voor deze richting.

Laatst toen ik met mijn vriendin en mijn dochter naar Nemo in Amsterdam ging viel mij op dat het zodanig gestructureerd was dat het heel veel raakpunten heeft met Social Learning, Content Curation en Gamification waar wij ons van MOOCFactory continu mee bezig houden al dan niet in het online sociaal leerplatform Curatr.

In onderstaande video ‘The power of social learning’ van Ben Betts wordt op een heldere manier uitgelegd wat Social Learning is.

2Activeren van de deelnemers
Alles wat je daar ziet is gericht om deelnemers met interactieve opstellingen, workshops, filmpjes en demonstraties te activeren, zo kun je zelf een tl-lamp laten branden door een elektrische bol aan te raken met de ene hand en met de andere hand een tl-lamp om zo beter te begrijpen hoe geleiding van elektriciteit werkt. En kun je proefjes in een mini-lab doen om te zien en te begrijpen wat er gebeurt als verschillende vloeistoffen bij elkaar brengt.

Learning Experience Curation
Het mooie is dat ze uitdagende leerervaringen hebben opgebouwd rondom de thema’s zoals geluid, brein, energie, zintuigen, etc waarbij ze, door het ervaren van deze leerervaringen, in aanraking komen met de verschillende thema’s. Al deze leerervaringen zijn systematisch rondom een thema geordend en hebben een sterke ondersteunende taak bij het leren en ervaren van een thema.

Ik heb ook leerervaringen rondom een thema gezien die voor mij op eerste gezicht helemaal geen raakvlakken hebben met elkaar bij een thema. Wanneer je vervolgens op kennisniveau gaat zitten zie je dat de leerervaringen op een geniale manier elkaar versterken en wel degelijk met elkaar te maken hebben en het bijbehorende thema ondersteunen.

5Zo zie je bijvoorbeeld twee grote schelpen op grote afstand van elkaar staan waarin je aan de ene kant kan fluisteren en in de andere schelp 10 meter verder diegene hoort praten. Tevens zie je in de nabije omgeving een draaitafel staan met daarin een vloeistof waarbij je in de tafel, nadat je het verschillende kanten hebt opgedraaid, verschillende vormen kan zien. In eerste instantie zou je zo iets niet met elkaar koppelen, echter als we het hebben over golven waarbij we bij de schelp je stem als golven naar de andere kant gaan en de golven die je als ‘interference pattern’ ziet in de tafel dan kun je deze heel goed met elkaar koppelen.

Verwondering
Alle leerbelevingen die aangeboden worden, zijn gericht om bij de deelnemers verwondering te creëren en ik moet zeggen niet alleen bij onze dochter. Op deze manier richten wij ook Curatr in, het online social leerplatform waarmee wij MOOCs (Massive Open Online Courses) en SPOCs (Small Private Online Courses) ontwikkelen.

Ik ben uiteraard als Educational Specialist ervan overtuigd dat verwondering een heel belangrijk aspect is binnen het leren. Met verwondering zorg je namelijk dat er cognitieve connecties gemaakt worden die daarvoor nog niet aanwezig waren, we hebben het hier ook wel eens over de ‘aha’ belevenis. Dit lukt Nemo erg goed, bijna bij elk experiment en/of proef is er wel een verwondering. En uiteindelijk zoveel verwondering dat het meteen ook nieuwsgierigheid en ‘eagerness’ vergroot bij de deelnemers. Ik hoor dan ook onze dochter meerdere keren zeggen: maar hoe zit dit dan?, wat is daar te beleven?, hoe werkt dat dan?
4

Facilitator / Subject matter expert
Elke proef en elke experiment binnen Nemo wordt begeleid met een stukje informatie wat je net voldoende kennis geeft om het experiment en/of de proef te starten en tevens te begrijpen wat er op dat moment gebeurt. Deze stukjes informatie worden op verschillen manieren aangeboden, zo zijn er bordjes met korte informatieve teksten maar ook juist subject matter experts (SME’s) die op subtiele manier de deelnemers “triggeren” met vragen en ook andere deelnemers op subtiele manier betrekken bij de gebeurtenis. Zo maakt de SME gebruik van de kennis en meningen binnen de aanwezige groep rond het experiment en vult deze aan met kennis die nog nodig is om het experiment te begrijpen. In Curatr dagen wij de deelnemers/lerenden ook juist uit om hun kennis en ervaringen te delen: sociaal leren!

Levels
Nemo bestaat uit 5 verdiepingen, waarbij er sterk rekening is gehouden met niveaus. Elke verdieping heeft zijn eigen complexiteit waarbij er op de eerste verdieping op een ludieke manier de basis uitgelegd wordt met basis onderwerpen zoals DNA, Kettingreactie, Fenomena, etc, waarbij er op de tweede verdieping al meer wiskundige en natuurkundige facetten zoals Waterschap, Waterrijk, Wereld van vormen, naar voren komen. Op de derde verdieping wordt ingegaan op wat er met ons lichaam gebeurt bij de verschillende levensfases die we als mens doormaken. Op de vierde verdieping gaat het dan ook vooral over de psychologische aspecten van de mens zoals de Reis door de Geest waarbij je verschillende testjes kan doen om bijvoorbeeld onze geest voor de gek te houden. Tevens gaat de vierde verdieping over verschillende technologische veranderingen in tijd.

De complexiteit is zodanig opgebouwd dat er bijna een volgordelijkheid in zit, van heel basaal naar heel abstract en het voelt heel natuurlijk aan om bij de eerste etage te beginnen en vervolgens geheel op eigen tempo de verschillende etages (levels) naar boven te lopen en op de 5de verdieping in het restaurant een kop koffie te nemen en te reflecteren op wat je eigenlijk heb gezien en ervaren. Een vergelijking met het ontwerpen van een leertraject maken wij al snel.

Je eigen pad kiezen
Ook al heb ik net aangegeven dat er bijna een volgordelijk in het aanbod zit, toch is dit niet zo. Je kan volledig je eigen pad en leerervaringen kiezen in de volgorde zoals jij die wenst. Dit houdt ook in dat je bepaalde leerervaringen die je nog niet wilt opdoen links kunt laten liggen en misschien wel de volgende keer kan doen, indien je dat wilt. Hierbij wordt dan ook de eigenaarschap van leren en het opdoen van leerervaringen bij de juiste persoon neergelegd, namelijk de deelnemers zelf.

Nemo Science Center: Innovatief en Vooruitstrevend
Ik ben het helemaal eens dat Nemo Science Center innovatief en vooruitstrevend is! Het is niet alleen de content die ze rondom de verschillende thema’s hebben verzameld maar juist ook het aansluiten bij het sociaal leren wat binnen de wereld van leren de toekomst is.

 

Zie ook:

2 Comments:

  • Margo Janssen on 25 november, 2015 at 23:00 Beantwoorden

    door mijn deelname in de MOOC innoveren en leren kom ik bij dit blog terecht. In de herfstvakantie (oktober 2015) ben ik eindelijk voor het eerst in de NEMO geweest. Mijn kleinzoon van 11 en ik hadden een fantastische dag en ja de verwondering is zeer herkenbaar. Van de geringe concentratie die hij normaal gesproken blijkt te hebben in schoolse activiteiten was niets te zien. Ook hij wou het een na het ander weten en begrijpen! Een hele geruststelling…dat komt wel goed met hem als hij het juiste onderwijs kan volgen. En ik die altijd wil weten hoe wat werkt werd ook blij!

    • François Walgering on 26 november, 2015 at 09:17 Beantwoorden

      Leuk dat je een zelfde beleving had Margo en ja…. ook ik geloof dat iedereen met de juiste onderwijs er zal komen waar hij/zij wil komen!

Leave a Comment:

* - required fields

MOOCFactory © 2017