Verschillende vormen van MOOC’s

In mijn vorige blog gaf ik een introductie over MOOC’s en ben ik vooral ingegaan op wat een MOOC is. Deze blog heeft veel lezers nieuwsgierig gemaakt. Ik werd dan ook door meerdere personen gevraagd om in mijn volgende blogs dieper in te gaan op de twee typen MOOC’s die op dit moment het meest gebruikt worden, namelijk de cMOOC’s en xMOOC’s.

De afgelopen tijd is mij opgevallen dat MOOC’s een variëteit aan lerenden trekt. Lerenden met verschillende opleidingsniveaus, werkervaringen en achtergronden. Binnen het ontwikkelen van MOOC’s is tot nu toe echter nog maar weinig wetenschappelijk bekend over de mate van het didactisch juist ontwikkelen van MOOC’s bij een van de bovengenoemde doelgroepen.

Desondanks hebben zich in de afgelopen tijd twee soorten MOOC’s ontwikkeld, te noemen de xMOOCs en de cMOOCs, hieronder ga ik op beide vormen van MOOC’s in.

xMOOC
xMOOC’s zijn vooral gebaseerd op het instructivistische model, waarbij:

 • De docent centraal staat;
 • De leerdoelen van te voren zijn gedefinieerd;
 • De leerpaden van te voren helder zijn gestructureerd;
 • De lerenden weinig tot geen interactie met elkaar hebben.

Een mooi voorbeeld van een xMOOC is de MOOC in Artificial Intelligence, die gegeven werd door Sebastian Thrun, een Professor of Computer Science aan de Stanford University. De MOOC was conventioneel opgebouwd waarin de lerenden, die zich ingeschreven hadden voor deze cursus, stapsgewijs door de leeromgeving begeleid werden. Het kijken naar videolessen, het maken van kleine opdrachten, het maken van de multiple choice assessments maakte dat de lerenden naar een volgende fase van de cursus konden.

InteractieDe activiteiten van lerenden die binnen een xMOOC naar voren komen zijn:

 • De lerenden verbinden hun (voor-)kennis met het onderwerp binnen de MOOC;
 • De lerenden consumeren kennis behorende bij het onderwerp binnen de MOOC, dmv video’s, ppt’s, wetenschappelijke artikelen, blogs, etc;
 • De lerenden creëren en leveren bijdragen aan de kennis vooral buiten de MOOC.

cMOOC
cMOOC’s hebben een totaal andere didactische benadering dan de xMOOC, namelijk die het van connectivisme. In deze vorm komen lerenden bij elkaar die een gezamenlijke interesse hebben in een onderwerp en alle activiteiten worden binnen de MOOC uitgevoerd. Hierbij:

 • Staat vooral de lerende centraal;
 • Worden de leerdoelen door de lerenden zelf geformuleerd;
 • Zijn de leerpaden nog niet gedefinieerd en worden door de lerenden zelf vorm gegeven;
 • De mogelijkheden tot interactie zijn groot, echter dienen de lerenden de interactie grotendeels zelf te initiëren.

Veel onderwijskundigen cq opleidingskundigen schatten in dat het leren via cMOOC’s het meest aansluit bij de manier van leren van de opkomende ‘Netwerk generatie’. Mooie voorbeelden van cMOOC’s zijn bijvoorbeeld Open Boundery MOOC’s en Task Based MOOC’s. Binnen Open Boundery MOOC’s komen lerenden bij elkaar met een gezamenlijke interesse in een onderwerp. Hierbij kiezen de lerenden hun eigen onderwerpen en maken ze met de groep een verdieping op de gekozen onderwerpen. Task Based MOOC’s zijn MOOC’s waarin lerenden voor een bepaalde periode aan een gezamenlijke opdracht (probleemstelling) werken. Hierbij werken alle lerenden aan het oplossen van een, door een facilitator van te voren beschreven, probleemstelling.

De activiteiten van de lerenden die binnen een cMOOC naar voren komen zijn:

 • De lerenden verbinden hun (voor-)kennis met het onderwerp binnen de MOOC;
 • De lerenden consumeren kennis behorende bij het onderwerp binnen de MOOC, dmv video’s, ppt’s, wetenschappelijke artikelen, blogs, etc;
 • De lerenden creëren kennis met elkaar door bijvoorbeeld gezamenlijk opdrachten uit te voeren, probleemstellingen op te lossen, feedback te geven op elkaars werk, etc;
 • De lerenden leveren een bijdrage door het toevoegen van kennis binnen de MOOC door bijvoorbeeld het schrijven van blogs, YouTube video’s en wetenschappelijke artikelen toe te voegen, etc.

Leave a Comment:

* - required fields

MOOCFactory © 2019