Blog 6. Ontwikkel je eigen MOOC? Wat…ben je gek?

Wanneer wij het hebben over het ontwikkelen van een MOOC in Nederland dan rijzen er vanzelf enorm veel vragen op en dat is uiteraard heel legitiem. Hier gaan we dan uiteraard op in en leggen uit dat je met het platform van Curatr op een eenvoudige wijze je eigen MOOC kan ontwikkelen. In deze blog wil ik met jullie ingaan op de facetten die komen kijken bij het ontwikkelen van een MOOC.

  • Tips bij het ontwikkelen van een MOOC…
  • Een andere rol van de docent/trainer?
  • Hoe ziet het profiel van de lerende er uit?

Tips bij het ontwikkelen van een MOOC…
Waar begin je met het ontwikkelen wanneer je face-to-face content hebt? Het is aan te raden om een nieuwe syllabus te creëren en de syllabus die gebruikt wordt bij de oude klassikale manier aan de kant te leggen. De afgelopen periode hebben we gemerkt dat het ontwikkelen van nieuw materiaal en methoden vaak de sleutel is naar een succesvolle MOOC en integreer waar nodig (oude-) content en methoden die de nieuwe gekozen methoden ondersteunen.

In onderstaande presentatie ‘The pedagogy of MOOCs presentatie in Lausanne’ wordt door Hanneke Duisterwinkel op een heldere manier uitgelegd waar men aan moet denken bij het ontwikkelen van MOOCs.

 

Hieronder ga ik nog verder in op een aantal punten die van belang zijn bij het ontwikkelen van een MOOC:

  • Ga na welk onderwijskundig model je wilt gebruiken en dus wat voor een MOOC je graag zou willen ontwikkelen: xMOOC, cMOOC, SPOC, etc.
  • Zorg voor een ‘Start hier’ pagina op de cursussite waar voor lerenden algemene informatie staat over de MOOC. Lerenden worden in de eerste week overdonderd met informatie en weten vervolgens niet zo goed wat te doen, een oriëntatie pagina helpt daar absoluut mee. Inclusief een welkom-video van de MOOC facilitator wordt door lerenden erg gewaardeerd.
  • Leeractiviteiten in de MOOC dienen de lerenden aan te zetten tot het toepassen en delen van opgedane kennis en vaardigheden met andere lerenden. Een belangrijk facet bij het vergroten van de betrokkenheid van de lerenden bij je MOOC zijn de denkwijze van social learning (zie ook Social Learning with Curatr van Wilfred Rubens).
  • Leeractiviteiten en assessments dienen de lerenden aan te zetten tot actie, lerenden dienen wat te doen. Hierbij is het van belang dat de opbouw van activiteiten en assessments (grote en complexiteit) geleidelijk is en aansluit aan bij de lerenden.
  • Diagnostische assessments geven de lerenden een mogelijkheid om verdieping aan te brengen op de leerstof, diagnostische assessments zijn er niet om te zien of ze wat geleerd hebben. Deze assessments dienen een onderdeel te zijn van het leerproces van de lerenden en niet een controle instrument voor de facilitator.
  • Diagnostische assessments dienen (idealiter) de lerenden te motiveren om meer informatie te zoeken en nog een mogelijkheid te geven om dieper te leren. Zorg er voor bij het ontwikkelen van de MOOC dat de lerenden vele mogelijkheden hebben om de test (over) te maken om zo uiteindelijk hun doel te kunnen behalen.

Een andere rol van de docent/trainer?
De rol van een docent/trainer is totaal anders in een MOOC ten opzichte van een traditionele docent in een traditionele leeromgeving. De rol van docent/trainer binnen een MOOC is meer die van curator en/of facilitator. Hierbij faciliteert de docent/trainer de digitale leeromgeving zodanig dat het de lerenden motiveert om bij te dragen aan de activiteiten en kennis te delen met de overige lerenden in de MOOC. De facilitator dient ook het feit te accepteren dat hij of zij niet de enige is die expert is in de leeromgving. Eén of juist meerdere aangemelde lerend(en) hebben misschien wel een hogere opleiding genoten en/of is expert in het onderwerp van de MOOC. Ons advies; omarm deze experts en gebruik ze om andere lerenden te begeleiden, misschien wel als assistent en/of moderator bij een discussie. Een UC Irvine professor van Coursera heeft dit advies bij één van zijn eerste MOOCs niet opgevolgd. Hij probeerde juist de experts te temperen door ze niet mee te laten participeren in discussies, etc. Hierbij ontstond een dergelijke weerstand dat de professor mede hierdoor zijn MOOC halverwege de cursus heeft moeten stoppen.

Een ander advies behelst het omarmen van internationale (culturele-)inzichten die lerenden in een MOOC naar voren brengen. Met het aanbrengen van deze diversiteit van inzichten kan juist die verdieping gemaakt worden waar lerenden heel veel profijt van hebben. Er zijn meerdere voorbeelden bekend (bijvoorbeeld bij de MOOC van TU Delft: Solar Energy) waarbij lerenden vanuit andere landen juist die culturele inzichten en diverse doorkijken gaven die ervoor zorgden dat er een verdieping in leren werd aangebracht. Wij adviseren daarom juist om de lerenden bij te laten dragen en kennis te delen met andere lerenden door het schrijven van blogs, starten van discussies, geven van feedback geven (peer-review), etc. Door als facilitator eens in de zoveel tijd werk naar voren te halen, als voorbeeld te gebruiken en/of van feedback te voorzien motiveer je de lerenden meer te delen. In een MOOC ‘E-learning and Digital Cultures’ besprak een professor een selectie van het werk van de lerenden gedurende de wekelijkse Google+ hangout sessies. Dit werd door de lerenden als zeer positief ervaren, het voelde voor de lerenden dat de facilitator betrokken was bij de MOOC.

Hoe ziet het profiel van de lerende eruit?
In het algemeen zie je dat de meeste lerenden die een MOOC volgen al een opleiding hebben, vele (+/- 75%) van deze lerenden hebben zelfs een bachelor opleiding of hoger behaald (zie ook ‘MOOCs beyond professsional development: coursera’s big announcement in context’  van Phill Hill). Niets nieuws voor zover we al weten, echter wat we ook zien is dat de meeste lerenden een spanningsboog hebben van ongeveer rond de 4 uur in de week ligt, de tijd die een lerende gedurende een week spendeerde was ongeveer 2 tot 6 uur. De ideale lengte voor een cursus ligt ongeveer bij 4 weken, alle MOOCs die langer zijn dan 4 weken wordt vanzelf een grotere uitdaging voor de lerende. De lengte van de MOOC kan vergoot worden door op gezette tijden gebruik te maken van webinars met subject matter experts (SME ‘s) en/of te participeren als SME’s in discussies in de discussiefora in de MOOC, hierbij heeft de lerende meer het gevoel hij/zij betrokken wordt bij de MOOC.

Binnen de leer-community van Nederland (en wereldwijd) zijn de meningen nog niet helemaal geëffend over de correlatie tussen de mate van plannen van leerpaden gekoppeld aan de tijd die een lerende investeert in een MOOC. Onze mening is juist dat minder investering door lerenden per week niet meteen inhoudt dat de planning  binnen een MOOC minder strak is, deze correlatie kunnen wij niet maken. Wel kunnen wij aangeven dat een goed ontwikkelde MOOC, strakke planning of niet, juist de lerende aanmoedigt om sociaal en actief te leren, content te creëren en toe te voegen. Met een dynamische omgeving zoals in het platform van Curatr waar de lerenden blogs schrijven, discussies starten, producten moeten uploaden, peer review moeten geven, (diagnostische) assessments moeten maken ontdekken wij dat lerenden juist meer gefocust en betrokken zijn bij de MOOC.

Wij zijn benieuwd welke punten jullie nog missen bij het ontwikkelen van MOOCs voor jouw organisatie! We zien jullie reacties graag tegemoet.

Zie ook:

Leave a Comment:

* - required fields

MOOCFactory © 2017