Blog 5: In gesprek met je klant via MOOC

Bij de term MOOC’s denken we al snel aan de Universiteiten die online cursussen aanbieden aan de massa. We kennen het voorbeeld van Stanford University met 165.000 inschrijvingen op de online course: artificial intelligence. In Nederland starten ook steeds meer onderwijsinstellingen met het aanbieden van een of meerdere MOOC’s. De Technische Universiteit Delft kijkt tevreden terug op haar MOOC betreffende zonne-energie. Wereldwijd begonnen in 2013 vijftigduizend geïnteresseerden aan de cursus over zonne-energie. Na een paar weken bleven er nog zo’n tienduizend over, waarvan er uiteindelijk drieduizend tentamen deden. Vrijwel iedereen behaalde het certificaat.

Waarden en tegenwaarden van MOOC’s
Wij zijn van mening en zien veel kansen voor andere branches dan het onderwijs met het opzetten van MOOC’s. Een MOOC levert bepaalde waarden aan de deelnemers, zoals: kennis over onderwerp X. Een MOOC levert echter ook tegenwaarden op. Hieronder gaan we in op tegenwaarden die MOOC’s kunnen opleveren aan het bedrijfsleven. We bespreken: naamsbekendheid, goodwill, user data, lead data, recruitment en inzichten, beelden en meningen vanuit de markt. Tevens zijn we benieuwd naar de tegenwaarden die jullie zien bij MOOC’s voor het bedrijfsleven.

Naamsbekendheid
Door het aanbieden door een organisatie van een MOOC zal de naamsbekendheid en traffic hieromtrent naar onze verwachting enorm toenemen. Enerzijds door de inhoud van de desbetreffende cursus en anderzijds door de enorme aandacht in de media momenteel voor MOOC’s. De bijdrage door Mariëtte (Jet) Bussemaker in DWDD over haar visie en verwachting van de toename in het gebruik van MOOC’s in het onderwijs heeft een extra boost gegeven. MOOC’s krijgen steeds meer bekendheid binnen de afdelingen Learning & Development.  De naamsbekendheid buiten de L&D-branche neemt mondjesmaat toe.

In onderstaande video ‘MOOCs zijn de toekomst: Jet Bussemaker, Alexander Klöpping 08-01-2014′. wordt door Mariëtte (Jet) Bussemakers (Minister van OC&W)  op een heldere manier uitgelegd wat MOOCs voor het onderwijs in Nederland gaan betekenen:


We merken dat organisaties nog onvoldoende de kansen zien van een MOOC in de marketing van je organisatie, product en/of dienst. Bij het inzetten van een MOOC als marketing activiteit zien we steeds meer dat de afdelingen Learning & Development, Communicatie en Marketing gaan samenwerken. De afdeling R&D kan juist data verzamelen door het in de markt zetten van een MOOC. Hier komen we later op terug.

Goodwill
Indien organisaties een MOOC aanbieden aan de markt zal dit een goodwill opleveren. Je biedt namelijk een free course aan. De markt omschrijven wij als: leden, klanten, geintereseerden en fans. Je zult nog verbaasd staan wie zich allemaal aanmeldt voor jouw MOOC.

User data
De organisatie die een MOOC aanbiedt aan de ‘crowd’ krijgt daar ook data voor terug. Met user data bedoelen we data van de gebruikers, zoals: voornaam, achternaam en emailadres. Hier kun je allerlei analyses op loslaten. Wie is die doelgroep? Wie zijn geinteresseerd? Ook hier zul je verrast worden.

Lead data
Doordat geinteresseerden kunnen inschrijven met een emailadres (prive of zakelijk) kun je achterhalen welke inschrijvers van welke bedrijven geintereseerd zijn in jouw cursus. Dit levert marktinformatie op. Wij weten zeker dat bedrijfsnamen verschijnen die niet eerder bekend waren of niet eerder op je netvlies stonden.

Inzicht, beelden en meningen
Doordat door de deelnemers enorm veel onderling gedeeld wordt, zoals: hun visie, hun kennis, hun ervaring krijg je als aanbieder een schitterend beeld van wat hen bezighoudt. Deze tegenwaarde zien wij als een ideale wijze om inzicht in klachtbehoefte(n) te krijgen. De klant staat immers centraal. Deze inzichten kunnen je zelfs helpen bij de development van nieuwe diensten of producten. In een verder stadium kan zelfs co-creatie ontstaan. Voor de afdeling R&D vormen deze data een mooie bron ter verbetering van de positie in de markt. Hoe mooi is dit?

Recruitment-functie
In een MOOC wordt voornamelijk door de deelnemers kennis, inzichten en ervaringen onderling gedeeld. De moderator (wij spreken van een Curator) achter de MOOC houdt overzicht over de verschillende bijdragen. Uit de deelnemers zijn al snel experts, kritische denkers, fanatiekelingen te filteren. Een ideale wijze om toppers in de markt te spotten.

Samenvatting waarden en tegenwaarden:

Het zal duidelijk zijn dat wij enorme kansen zien voor het bedrijfsleven. We zien benieuwd welke tegenwaarden jullie zien bij MOOC’s die door organsiaties worden aangeboden aan de markt. We zien jullie reacties graag tegemoet.

Video:

Leave a Comment:

* - required fields

MOOCFactory © 2017